Three Ponds Valley FCI

JPLCH JSKCH JCZCH
PLCH HCH
C.I.E.

Lordsett IMPOSSIBLE IS NOTHING

"Fuks"

Data urodzenia: 2012-04-09
O: Barecho ZUPER PLAYMAKER
M: Barecho NOT BAD AT ALL

Osiągnięcia wystawowe

Junior Polish Champion
Junior Slovakia Champion
Junior Czech Champion
Polish Champion
Hungarian Chamipon
Międzynarodowy Champion Wystawowy C.I.E.
1 x Best In Show Baby I
1 x Best In Show Junior I
2 x BOB
1 x BOB Baby
7 x JCAC
6 x BOB Junior

Opis

Pies wątrobiano-biały
HD: A
Oczy: badanie genetyczne DNA - PRA cord 1- normal
Oczy: badanie kliniczne - czyste
Fucosidosis: czysty
Właściciel: Karolina Biegun


Rodowód
Barecho ZUPER PLAYMAKER Trimere TRILLER Trimere TRADING PLACE WITH SHELEDAMS
Trimere TRUE DESTINI
Wongan ROMANZA AT BARECHO Azucroft ON THE PROWL
Wongan AMAZING GRACE
Barecho NOT BAD AT ALL Barecho CLASS ACTION Wongan KADENZA
Barecho I DID IT AGAIN
Rowntree XLNT CHOICE FOR BARECHO Fraelighte FULL FRONTAL
Rowntree IN MY MIND